Algemene voorwaarden van gold-collagen.nl Website

MINERVA Research Labs Ltd, MINERVA Europe Distribution Ltd, dochterondernemingen en partners

Welkom bij de algemene voorwaarden van gold-collagen.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en, door gebruik te maken van deze website en/of door het plaatsen van een bestelling, gaat U ermee akkoord dat U gebonden bent aan de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Indien U niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag U deze Website niet gebruiken noch er toegang tot krijgen. Bekijk de algemene voorwaarden welke betrekking hebben op Bezorging in het buitenland voor u een bestelling plaatst. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, neem dan contact op met ons Klantenservice team, via een e-mail naar sales@minervalabs.com of bel op voor advies tussen 9:00 en 17:00 uur, 5 dagen per week behalve op zaterdagen, zondagen en feestdagen, naar +44 (0) 800 4880875 (van buiten het Verenigd Koninkrijk). Inkomende en uitgaande telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor de kwaliteitsbewaking en trainingsdoeleinden.

Definities

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden; "Product": een product dat te koop is aangeboden op de Website; "Productomschrijving": dat deel van de Website waar bepaalde termen en voorwaarden gerelateerd aan een afzonderlijk Product vermeld staan; "Bijzondere Voorwaarden": de voorwaarden vermeld in een Productomschrijving; "Gebruikers": de gezamenlijke groep van gebruikers van de Website; "Persoonlijke Gegevens": de door u bij de registratie verstrekte gegevens; "Wij/onze/Minerva": MINERVA Research Labs Ltd; "Website": de website te vinden via www.gold-collagen.com of een volgende URL die daarvoor in de plaats zou kunnen komen; “Bezorging in het buitenland": bezorging van Producten buiten het Verenigd Koninkrijk; "Cookies": kleine tekstbestanden die onze Website op de harde schijf van uw computer zet om informatie op te slaan over uw winkelsessie en om uw computer te identificeren; "Verenigd Koninkrijk": Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en de Kanaaleilanden en "U": een gebruiker van deze Website. "Contact gegevens" ons telefoonnummer +442031377731 (van buiten het Verenigd Koninkrijk) of het adres: MINERVA Research Labs Ltd, Customer Services, 1-6 Yarmouth Place, Londen, W1J 7BU, Verenigd Koningkrijk.

Terug naar boven

Toegang

U krijgt toegang tot deze Website in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle bestellingen die door U geplaatst worden, moeten strikt in overeenstemming met deze Voorwaarden worden geplaatst.

Registratie

U garandeert dat de Persoonlijke Gegevens, die u moet verstrekken wanneer u zich registreert als klant, in elk opzicht juist, accuraat, actueel en volledig zijn; en U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van alle wijzigingen in de Persoonlijke Gegevens door contact op te nemen met onze Klantservice, via een e-mail naar sales@minervalabs.com of door op te bellen voor advies tussen 09:00 en 17:00 uur, 5 dagen per week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen naar +442031377731 (van buiten het Verenigd Koninkrijk).
U gaat ermee akkoord U niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, of om een valse naam te gebruiken of een naam te gebruiken waartoe U niet bevoegd bent.

Terug naar boven

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op eerste aanmaning, volledig schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, evenals onze functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers, voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, bij overtreding van de Voorwaarden door u of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van deze Website of het gebruik door een andere persoon die de toegang verkrijgt tot de Website gebruikmakend van uw winkel account en/of uw Persoonlijke Gegevens.

Terug naar boven

Onze rechten

Wij behouden ons het recht voor om deze Website (of een deel daarvan) te wijzigen of in te trekken, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan u, en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn, jegens u of enige derde partij, voor een wijziging of intrekking van de Website.
Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, en uw voortgezet gebruik van de Website (of een deel ervan) na een dergelijke wijziging, wordt geacht uw aanvaarding te zijn van dergelijke wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig na te gaan of de Voorwaarden zijn veranderd. Als U niet akkoord gaat met een wijziging van de Voorwaarden dan moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website.

Terug naar boven

Om onze Gebruikers zoveel mogelijk toegevoegde waarde te bieden, kunnen wij U links aanbieden naar andere websites of bronnen tot welke U toegang heeft uitsluitend ter beoordeling en risico van uzelf. U erkent en gaat ermee akkoord dat, als U gekozen heeft om de gelinkte website te betreden, Wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en dat Wij niet beoordelen noch onderschrijven en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor (I) de privacy-praktijken van dergelijke websites, (II) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) voor alle advertenties, inhoud, producten, goederen of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen of (III) het gebruik dat anderen van deze websites of bronnen maken, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke advertenties, inhoud, producten, goederen of andere materialen of diensten die op dergelijke externe websites of bronnen beschikbaar zijn.

Terug naar boven

Privacy

We zullen al uw Persoonlijke Gegevens als vertrouwelijk behandelen (hoewel we ons het recht voorbehouden om deze gegevens in de hierna vermelde omstandigheden te verstrekken). We zullen deze op een beveiligde server bewaren en we zullen volledig voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale wettelijke regelingen inzake consumentenbescherming en gegevensbescherming, zoals die van tijd tot tijd gelden.
Wanneer U bij deze Website winkelt, zullen Wij u om Persoonlijke Gegevens vragen en zullen Wij deze verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, bezorgadres, telefoonnummer, productselecties, creditcard of andere betalingsgegevens alsmede een wachtwoord. Wij, en onze derden die advertenties en inhoud aanbieden, kunnen gegevens verzamelen over waar U zich bevindt op het internet (, b.v. de URL waar
U vandaan kwam, het IP-adres, het domein type, zoals .nl en .com), uw type browser, het land en netnummer van waar uw computer zich bevindt, de pagina's van onze website die werden bekeken tijdens uw bezoek, de advertenties welke U aangeklikt heeft, en alle zoektermen die U op onze website ingevoerd heeft ("Gebruikersinformatie"). We kunnen deze informatie verzamelen, zelfs als U zich niet bij ons registreert.
U dient zich ervan bewust te zijn dat deze site wordt gecontroleerd en dat het informatie kan vastleggen over uw bezoek welke ons zal helpen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, of kan worden gebruikt, bij een bezoek aan andere websites, om U producten van MINERVA Research Labs Ltd. te tonen die betrekking hebben op uw browsergeschiedenis.
Wij bevestigen dat alle Persoonlijke Gegevens die U aan ons verstrekt (of die beschikbaar zijn in openbare registers) en alle Gebruikersinformatie van waaruit wij U kunnen identificeren, wordt bewaard in overeenstemming met de registratie die we hebben in het register van de Britse Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden: i) Het verwerken van uw bestellingen; ii) Voor statistische of onderzoeksdoeleinden om deze Website en haar diensten aan U te verbeteren; iii) Om U de inhoud van websites en advertenties te tonen; iv) Om deze Website te beheren; v) Als U ermee akkoord gaat, om U op de hoogte te stellen van Producten of speciale aanbiedingen die voor U van belang zouden kunnen zijn.
U stemt ermee in dat U er geen bezwaar tegen heeft dat wij contact met U opnemen voor een van de bovengenoemde doeleinden, ofwel per telefoon, e-mail of schriftelijk, en U bevestigt U niets van het bovenstaande een inbreuk acht, noch zal achten, op een van uw rechten als onder de EG-Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie.
Wanneer U een winkel account aanmaakt tijdens het online bestellen, krijgt U de mogelijkheid aangeboden om per post, e-mail of telefoon informatie te ontvangen van MINERVA Research Labs Ltd., over producten, acties of speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat die voor U van belang kan zijn. In het geval dat U niet wenst gecontacteerd te worden voor dergelijke doeleinden, zorg er dan voor dat U het juiste vakje aanvinkt terwijl U het registratieproces doorloopt. U kunt zich op elk moment afmelden van onze mailinglijst door ons te e-mailen via customerservice-nl@minervalabs.com met het woord "unsubscribe" in de onderwerpregel, of door op te bellen tussen 09:00 en 17:00 uur, 5 dagen per week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen, gebruikmakend van onze Contactgegevens.
Uw Persoonlijke Gegevens kunnen aan andere bedrijven verstrekt worden binnen het partnerschap van MINERVA Research Labs alsmede aan gerenommeerde derden die zullen meehelpen bij het verwerken van uw bestelling. MINERVA Research Labs Ltd. verplicht alle dergelijke derden om uw Persoonlijke Gegevens als geheel vertrouwelijk te behandelen en om volledig te voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale wettelijke regelingen inzake consumentenbescherming en gegevensbescherming, zoals die van tijd tot tijd gelden. Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens niet voor mailing-noch marketingdoeleinden vrijgeven aan enig bedrijf buiten het partnerschap van de MINERVA Research Labs .
U dient zich ervan bewust dat, als wij door de politie, of enig andere regelgevende of overheidsinstantie die bezig is met het onderzoeken van vermeende illegale activiteiten, verzocht worden om uw Persoonlijke Gegevens en/of Gebruikersinformatie te verstrekken, wij het recht hebben om dit doen.
Bij het meedoen aan een van onze prijsvragen of loterijen, verstrekt u uw naam, e-mailadres en postadres. Als U wint, zullen wij de prijs naar dit adres sturen en zullen wij u hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wanneer U meedoet aan een prijsvraag of loterij, wordt U ook opgenomen in onze mailinglijst van nieuwsbrieven om berichten te ontvangen over acties, aanbiedingen en nieuwigheden op de Website te ontvangen. U kunt zich op elk moment afmelden van onze mailinglijst met contactpersonen op elk moment door ons te een e-mail toe te sturen via customerservice-nl@minervalabs.com met het woord "unsubscribe" in de onderwerpregel, of door op te bellen tussen 09:00 en 17:00 uur, 5 dagen per week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen, naar +442031377731 (van buiten het Verenigd Koninkrijk).
Wij maken gebruik van Cookies om uw huidige winkel-sessie bij te houden zodat wij uw ervaring kunnen personaliseren en zodat U uw winkelmandje op elk moment kan ophalen. Als U geen cookies accepteert dan zult U alleen in staat zijn om deze Website te gebruiken om te browsen en te onderzoeken en zult U niet in staat zijn om enige winkelaankoop te doen op deze Website.

Controleer regelmatig om alle updates en wijzigingen te zien in onze privacyverklaring.
Vragen met betrekking tot deze Voorwaarden moeten worden gericht via e-mail aan sales@minervalabs.com, of telefonisch tussen 09:00 en 17:00 uur, 5 dagen per week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen, gebruikmakend van onze Contactgegevens.

Terug naar boven

Veilige betalingen

Wij accepteren Visa, MasterCard, Visa Delta, Visa Electron kaarten via een portaal voor veilige betalingen, SagePay, en Wij accepteren ook PayPal. Door het gebruik van onze portaal voor betalingen welke beheerd wordt door SagePay, gebruikmakend van de nieuwste beveiligingstechnologie, profiteert u van extreem hoge niveaus van beveiliging. Uw betalingsgegevens worden automatisch gecodeerd wanneer u ze invoert en niemand (behalve de kaartverwerkende bank, en de kaartuitgever) ontvangt uw kaartgegevens. Daarom worden er geen kaartgegevens op onze server opgeslagen.

Terug naar boven

Bestellingen

Wij zullen alle redelijke zorg in acht nemen, voor zover dit binnen ons vermogen ligt, om de details van uw bestelling en betaling beveiligd te bewaren, maar wanneer er geen sprake is van nalatigheid aan onze zijde, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen die U zou lijden indien een derde zich op onrechtmatige wijze toegang verschaft tot gegevens die U verstrekt wanneer toegang krijgt tot of bestellingen plaatst via deze Website.
Lees meer over onze Restitutievoorwaarden, welke zijn opgenomen in deze Algemene voorwaarden.

Terug naar boven

Totstandkoming van de overeenkomst en elektronisch afsluiten van de overeenkomst

De technische stappen die nodig zijn om de overeenkomst tussen U en ons tot stand te brengen zijn als volgt:

 • U plaatst de bestelling voor uw Producten op de Website door, aan het einde van het proces Afrekenen, op de toets Bestelling Bevestigen te drukken. U zult, via een reeks van eenvoudige instructies op de Website, begeleid worden door het proces van het plaatsen van een bestelling .
 • We zullen U een e-mail toezenden met de bevestiging van de bestelling waarin de producten die U hebt besteld gespecificeerd staan. Dit is geen bevestiging van de bestelling afkomstig van gold-collagen.nl.
 • Aangezien uw product wordt verzonden vanuit ons magazijn, zullen wij U een e-mail toezenden met een verzendbevestiging.
 • Het afsluiten van de overeenkomst tussen U en ons zal plaatsvinden bij de verzending naar u van de bestelde Producten, tenzij wij U hebben meegedeeld dat wij uw bestelling niet accepteren, of U deze heeft herroepen in overeenstemming met de instructies in Wijzigen of herroepen van een bestelling

Niet-acceptatie van een bestelling kan een gevolg van de volgende factoren zijn:

 • Het Product dat U besteld heeft is niet-uit voorraad beschikbaar.
 • Wij er niet in slagen om een autorisatie te krijgen voor uw betaling.
 • De vaststelling van een fout in de prijsstelling of de Productomschrijving.
 • U niet voldoet aan de criteria voor acceptatie van bestellingen zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

De overeenkomst zal in het Engels worden afgesloten.
De details van uw specifieke overeenkomst zullen niet door gold-collagen.nl bewaard worden. Voor alle informatie over bestellingen die U via gold-collagen.nl hebt geplaatst kunt U ons een brief schrijven naar: MINERVA Research Labs Ltd. Customer Services, 1-6 Yarmouth Place, London, W1J 7BU, Verenigd Koningkrijk.

Terug naar boven

Bezorging in het Buitenland

Wij bieden geen, noch verstrekken en noch treffen wij regelingen voor bezorging in het buitenland van producten welke gekocht zijn op de website. In plaats daarvan, bieden wij bezorgdiensten aan klanten met buitenlandse bezorgadressen voor Producten die op de Website gekocht zijn. Als U een dergelijke klant bent die een bezorging in het buitenland nodig heeft, gaat U akkoord met onze aanbieding van de bezorgdiensten voor het buitenland en accepteert U dat wij overeenkomen dat wij zorg dragen voor de bezorging van uw Producten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar uw bezorgadres onder de bepalingen en voorwaarden van Bezorging in het Buitenland.
Wanneer wij eenmaal uw bestelling om Producten te kopen hebben geaccepteerd, komt er een overeenkomst tussen U en ons tot stand om de Producten van ons te kopen. Wanneer wij eenmaal uw bestelling geaccepteerd hebben om bezorgdiensten te kopen, komt er tussen U en ons een afzonderlijke overeenkomst tot stand om de Producten te bezorgen. Wij kunnen ervoor kiezen om uw bestelling niet te accepteren, om welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid jegens U.
Onze overeenkomst met u om de Producten in het buitenland te bezorgen heeft alleen betrekking op die Producten welke bevestigd zijn in de e-mail van ons aan U met de bevestiging. Wij zullen niet verplicht zijn om enig Product te bezorgen dat een onderdeel zou hebben kunnen uitmaken van uw bestelling totdat wij bevestigen dat deze Producten zijn verzonden.
Bij ontvangst van uw bestelling, zullen wij een autorisatie creëren voor de bezorgkosten.
Wanneer Wij eenmaal het/de Product(en) opgehaald hebben zijn Wij verantwoordelijk voor het verlies- en schaderisico terwijl de producten onderweg zijn, tot de bezorging van het/de betrokken Product(en) is voltooid.

Terug naar boven

Britse Wet Koop Op Afstand (Consumer Contracts Regulations 2013)

Deze wetgeving biedt u de volgende herroepingsrechten wanneer u online of per telefoon koopt:

 • U heeft recht om uw overeenkomst te herroepen als u dat wenst, op voorwaarde dat u uw recht niet later uitoefent dan 14 dagen na de dag waarop u de goederen ontvangt
 • Uw recht om producten retour te zenden is niet van toepassing op goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheid snel afloopt
 • Wilt u uw herroepingsrecht uitoefenen, dan bent u verplicht om de goederen in uw bezit te houden en redelijke zorg ervoor te dragen.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons over uw beslissing om uw contract te herroepen informeren door middel van een duidelijke verklaring, met inbegrip van uw volledige naam, volledig adres, volledig factuurnummer of bestelreferentie welke betrekking heeft op de goederen en de details van de bestelling die u wilt herroepen en, indien mogelijk, uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • U kunt herroepen via e-mail naar sales@minervalabs.com, of door voor advies op te bellen tussen 09:00 en 17:00 uur, 5 dagen per week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen, of door ons een brief te schrijven gebruikmakend van onze Contactgegevens.
 • Als u besluit om te herroepen, moet u de goederen op uw kosten aan ons retour zenden binnen 14 dagen na die herroeping en we zullen aan u het bedrag restitueren betreffende de goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is. Dit is met inbegrip van de kosten van de bezorging bij U (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien als U een andere bezorgmethode kiest dan onze standaard bezorgmethode of als u ervoor kiest om uw bestelling buiten het VK te doen bezorgen).
 • We kunnen een aftrek van de restitutie toepassen voor het waardeverlies voor enig geleverd goed, als u slechts een deel van de voor de bestelling geleverde goederen retour zendt of als het verlies het gevolg is van door U onnodig uitgevoerde handelingen. Wij zullen de restitutie uiterlijk binnen 14 dagen verwerken na de dag dat Wij van U alle geleverde goederen terugontvangen.
Terug naar boven

Omschrijving van de Producten

Elk product dat gekocht wordt, wordt verkocht met zijn Productomschrijving welke aanvullende Specifieke Voorwaarden vermeldt met betrekking tot dat Product inclusief, zonder beperking, voorwaarden met betrekking tot geschatte leverdata en -tijden , waarborgen, after-sales service en garanties.
Wij zullen alle redelijke zorg besteden om ervoor te zorgen dat alle gegevens, omschrijvingen en prijzen van de Producten die op de website getoond worden, correct zijn op het tijdstip waarop de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. Hoewel wij ernaar streven om de Website zo geactualiseerd te houden als maar mogelijk is, toch kan de informatie, waaronder Productomschrijvingen die op een bepaald moment op deze Website verschijnen, niet altijd de exacte situatie weergeven op het moment dat u een bestelling plaatst. We kunnen de prijs van een product niet bevestigen tot uw bestelling in is aanvaard in overeenstemming met ons acceptatievoorwaarden voor bestellingen.

Terug naar boven

Loterij

 1. Wij zullen de openings-en sluitingsdata van elke loterij specificeren ("Trekkingsperiode"), en “Deelnemende Winkel" is elke detaillist waarmee wij samenwerken om de loterij uit te voeren.
 2. Aankopen door een lid via een online transactie zullen meetellen voor de loterij als het lid aangemeld is bij zijn online Gold Collagen account.
 3. Er zal één winnaar zijn per trekkingsperiode die een prijs zal winnen voor het gebruik van zijn Gold Collagen account in die trekkingsperiode. Wij behouden ons het recht voor om elke prijs terug te vorderen waarbij een lid een restitutie heeft ontvangen met betrekking tot de aankoop.
 4. Prijzen zullen worden toegekend aan inzendingen welke willekeurig binnen 7 werkdagen na de sluitingsdatum door de computer of een onafhankelijk persoon worden geloot. Elke winnaar zal per telefoon, post of e-mail binnen 21 dagen na de sluiting van de loterij worden gecontacteerd, en hun prijs zal uiterlijk in 90 dagen na de sluitingsdatum van de loterij per post aan hun worden toegezonden. Als een loterijwinnaar, met behulp van redelijke inspanningen, niet binnen 10 dagen na de loterij vanaf de loterijdatum voor de trekkingsperiode kan worden gecontacteerd, dan zal er een alternatieve winnaar worden getrokken uit de inzendingen voor de van toepassing zijnde deelnemende winkel voor die trekkingsperiode.
 5. Er wordt geen alternatief in contanten geboden voor de prijs. Wij behouden ons het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of grotere waarde toe te kennen, mocht de geadverteerde prijs of een deel ervan niet meer beschikbaar zijn. Het uitslag van de loterij is onherroepelijk. Er wordt niet gecorrespondeerd. De naam en gemeente van elke winnaar zal op aanvraag ter beschikking gesteld worden door toezending van een gefrankeerde geadresseerde envelop naar Customer Services, MINERVA Research Labs Ltd. 1-6 Yarmouth Place, Londen W1J 7BU, Verenigd Koningkrijk en kan online worden bekend gemaakt.
 6. Elke winnaar kan worden verplicht om deel te nemen aan redelijke pers= of PR-activiteiten met betrekking tot de loterij zoals gemeld doorgold-collagen.nl.
 7. Wij behouden ons het recht om de loterij of deze regels te allen tijde te annuleren of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, met geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van welke deelnemer dan ook.
 8. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor inzendingen die, om welke technische reden dan ook, niet naar behoren ingediend worden, en wij zullen inzendingen afwijzen welke op enig andere manier worden ingediend.
Terug naar boven

Algemeen

Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal of alle inhoud welke als onderdeel van de website geleverd is, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers zal blijven berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken met uitdrukkelijke toestemming van ons of onze licentiegevers.
U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de inhoud opgenomen in de Website alleen ter beschikking wordt gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat U (indien nodig om een aankoop te doen) dergelijk materiaal en inhoud slechts naar één harde schijf voor een dergelijk doel mag downloaden. Elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van de Website is ten strengste verboden. U gaat ermee akkoord om (en stemt in om derden niet te helpen of te faciliteren) niet te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te publiceren, te vertonen, te distribueren, commercieel te exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal en inhoud te creëren.

Terug naar boven

Naleving van wetten

De website mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en op een legale manier. U stemt ermee in om alle geldende wetten, statuten en verordeningen na te leven met betrekking tot de Website en alle transacties uitgevoerd op of via de website.

Terug naar boven

Aansprakelijkheidsbeperkingy

Hoewel wij ernaar zullen streven om de juistheid van de informatie die wij op de Website plaatsen te controleren, geven wij geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot haar juistheid. De Website wordt geleverd op basis van het zijn "in de staat zoals het zich bevindt” en "in de staat zoals het beschikbaar is", zonder dat er enige representatie of goedkeuring wordt gegeven en zonder dat wij enige garantie geven van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de Website, of met betrekking tot enige transactie die op of via de Website uitgevoerd kan worden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van geen inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, juistheid, voorwaarden van volledigheid, of enige impliciete garantie die voortvloeien uit het verloop van de manier van zakendoen of van gebruik of van handel.
Wij geven geen garantie dat de Website aan uw eisen zal voldoen of ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die deze ter beschikbaar stelt, vrij zal zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Website vertegenwoordigt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies van inhoud of materiaal geüpload of doorgestuurd via de Website.
Voor zover maximaal is toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving, wijzen we elke en alle garanties af, van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Producten. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw Herroepingsrechten van de Overeenkomst.
We zullen niet aansprakelijk zijn, op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van, zonder beperking, nalatigheid), precontractueel of andere voorstellingen van zaken (anders dan bedrieglijke of nalatige verkeerde voorstelling van zaken) of anderszins uit of in verband met de Voorwaarden voor: i) enige economische schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, van winsten, van overeenkomsten, zakelijk verlies of verlies van verwachte besparingen); of ii) enig verlies van goodwill of reputatie; of iii) enige speciale of indirecte schade geleden of opgelopen door die partij voortkomend uit of in verband met bepalingen van de iedere zaak die onder de Voorwaarden valt.
Niets in de Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze ondergeschikten, vertegenwoordigers of werknemers.

Terug naar boven

Scheidbaarheid

Als een deel van de Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar zal worden geacht, dan zal de betreffende bepaling als scheidbaar van de voorwaarden worden geacht en het zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

Terug naar boven

Verklaring van afstand

Geen verklaring van afstand door ons afgegeven zal gelden als een verklaring van afstand van enige voorafgaande of volgende inbreuk op enige bepaling.

Terug naar boven

Voortbestaan

Elke bepaling van de Voorwaarden geldt als afzonderlijk toe te passen en zullen onverminderd van kracht blijven, zelfs als om welke reden dan ook een of andere van deze bepalingen als niet toepasbaar of in alle omstandigheden niet-afdwingbaar wordt geacht.

Terug naar boven

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden beheersen onze relatie met U. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden moeten schriftelijk gedaan worden en ondertekend worden door beide partijen. Zo kunnen we alle problemen vermijden rondom wat wij en U verwacht worden dat we te doen. U bevestigt dat, door in te stemmen met het accepteren van de Voorwaarden, U niet het vertrouwd op enige representatie, behoudens voor zover deze uitdrukkelijk een onderdeel is gemaakt behorende tot deze Voorwaarden, en U gaat ermee akkoord dat U geen rechtsmiddel ter beschikking zal hebben ten aanzien van enige representatie. Uw wettelijke rechten worden niet door deze algemene voorwaarden beperkt. Niets in dit artikel zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten met betrekking tot een bedrieglijke of nalatige verkeerde voorstelling van zaken ongeacht of dit een onderdeel van de Voorwaarden is geworden.

Terug naar boven

Geldend recht

De Voorwaarden zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van Engeland en U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.

Contactgegevens

Voor alle vragen over onze service, neem contact met ons op door middel van e-mail, telefoon of post naar: sales@minervalabs.com of bel op voor advies tussen 09:00 en 5,00 uur, 5 dagen per week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen naar +442031377731 (van buiten het Verenigd Koninkrijk) of MINERVA Research Labs Ltd., 1-6 Yarmouth Place, London, W1J 7BU, VK.

Terug naar boven